Bezpieczeństwo prawne dzieci

Zapewniamy pomoc prawną w zabezpieczeniu sytuacji prawnej dzieci urodzonych dzięki wykorzystaniu in vitro i macierzyństwu zastępczemu, w tym w rodzinach LGBT.

Przepisy polskiego prawa nadal nie regulują sytuacji prawnej dzieci urodzonych dzięki wykorzystaniu in vitro lub macierzyństwa zastępczego (surogacji), w tym w rodzinach LGBT. Pomagamy uregulować sytuację prawną dzieci urodzonych w Polsce i za granicą.

 

Świadczymy pomoc prawną także w sprawach zagranicznej adopcji dzieci przez pary tej samej płci – tego typu rodziny nadal nie mają możliwości wspólnej adopcji dziecka w Polsce. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sprawach transkrypcji (przeniesienia do polskiego rejestru stanu cywilnego) zagranicznych aktów urodzenia, potwierdzenia obywatelstwa polskiego czy wydania polskiego paszportu i dowodu osobistego dla dzieci.

 

Nasze sprawy:

 

Czym się jeszcze zajmujemy?

Bezpieczeństwo prawne par tej samej płci

Udzielamy wsparcia prawnego parom tej samej płci, które chcą zawrzeć związek partnerski/małżeński lub zabezpieczyć swoją sytuację prawną, również na wypadek śmierci.

Bezpieczeństwo prawne dzieci

Zapewniamy pomoc prawną w zabezpieczeniu sytuacji prawnej dzieci urodzonych dzięki wykorzystaniu in vitro i macierzyństwu zastępczemu, w tym w rodzinach LGBT.

Dyskryminacja i przestępstwa z nienawiści

Wspieramy osoby doświadczające dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową m.in. w zatrudnieniu, dostępie do usług, ochronie zdrowia czy edukacji, a także spotykające się z przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami, w tym z mową nienawiści.

Kontakt

KMA Kancelaria Adwokacko-Radcowska
ul. Krucza 5/11 lok. 45
00-548 Warszawa

 

Tel. +48 793 907 807

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło