Czym się zajmujemy?

Bezpieczeństwo prawne par tej samej płci

Udzielamy wsparcia prawnego parom tej samej płci, które chcą zawrzeć związek partnerski/małżeński lub zabezpieczyć swoją sytuację prawną, również na wypadek śmierci.

Bezpieczeństwo prawne dzieci

Zapewniamy pomoc prawną w zabezpieczeniu sytuacji prawnej dzieci urodzonych dzięki wykorzystaniu in vitro i macierzyństwu zastępczemu, w tym w rodzinach LGBT.

Dyskryminacja i przestępstwa z nienawiści

Wspieramy osoby doświadczające dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową m.in. w zatrudnieniu, dostępie do usług, ochronie zdrowia czy edukacji, a także spotykające się z przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami, w tym z mową nienawiści.

Sprawy osób transpłciowych

Reprezentujemy osoby transpłciowe w postępowaniach sądowych w sprawach uzgodnienia płci prawnej. Świadczymy również pomoc prawną w postępowaniach administracyjnych w sprawach zmiany oznaczenia płci prawnej w akcie urodzenia na podstawie zagranicznego dokumentu.

Równe traktowanie w miejscu pracy

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną dla pracodawców w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania w miejscu pracy, a także reprezentację dla osób zatrudnionych, wobec których zasada ta została naruszona.

Bezpieczeństwo podatkowe par tej samej płci

Udzielamy kompleksowego wsparcia podatkowego parom tej samej płci, które mimo braku systemowych rozwiązań w postaci związków partnerskich czy równości małżeńskiej chcą zabezpieczyć swoje finanse zarówno w sprawach bieżących, jak też na przyszłość (zaplanowanie wspólnych inwestycji, finansowe zabezpieczenie dzieci, zabezpieczenie na wypadek zakończenia związku czy śmierci partnera/partnerki).

Sprawy rodzinne

Oferujemy reprezentację we wszelkiego rodzaju postępowaniach dotyczących życia rodzinnego osób LGBT, w tym w sprawach rozwodowych, o ustalenie pieczy nad dziećmi i kontakty z nimi, podział majątku, czy też w sprawach dotyczących alimentów.

Kontakt

KMA Kancelaria Adwokacko-Radcowska
ul. Krucza 5/11 lok. 45
00-548 Warszawa

 

Tel. +48 793 907 807

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło